anim_videologo.gif (13489 bytes)
THE DANISH VIDEO ART DATA BANK
video-archive-text.jpg (8331 bytes)
How to be represented in Archives of Independent Danish Video Art 
(only Danish artists!)

Sådan bliver du - omkostningsfrit - repræsenteret i Videoarkivet, hvis du er dansk billedkunstner, der arbejder med / også arbejder med video:

Send et Mini-DV tape eller et VHS-tape med den/de videoer - evt- blot et 1 min.videoclip - du ønsker præsenteret i Arkivet sammen med "tekniske" oplysninger om hver video (se eksempler i Arkivet på omfang af oplysninger) + en tekst om hver video. Databanken returnerer tapet til dig. Har du særlige ønsker om valg af 1 min. videoklip og/eller stilbilleder, så oplys dette ller medsend disse. Du kan evt. også maile clips, stills og oplysninger til Databanken

Du skal også medtage oplysinger om distribution/salg + adresse og evt. e-mail og web-adresse på distributør / dig selv.   DATA BANKEN  kan ikke tilbyde at distribuere eller sælge dit værk.

Databanken påtænker at udvide Arkivet med korte faktuelle oplysninger om hver kunstner, så medsend kort CV.

Det er GRATIS at blive optaget i Arkivet, og du beholder naturligvis alle legale rettigheder og ophavsrettigheder!  Arkivet er udelukkende et virtuelt informationsformidlende arkiv. Stills og videoclips må ikke kopieres, reproduceres eller bruges på nogen som helst måde!


NB: Ovenstående tilbud om at blive repræsenteret i Videoarkivet
        ophørte med udgangen af 2006
!


video-anim.gif (37019 bytes) Archive Index  [click]

 

Back to: Start Page